Designed by olwebdesign

Lité potěry

Anhydritový potěr

Co je anhydritový potěr?

Anhydritový potěr je čerstvá samonivelační směs na bázi síranu vápenatého – anhydritu, plniva ve formě praného písku frakce 0 – 4 mm, plastifikačních přísad a vody. Po položení tvrdne tak rychle, že je pochozí po 24 - 48 hodinách a zatížitelný po 4-5 dnech.

Díky sníženému množství vzduchových bublin a vysoké hustotě se používá stále častěji při instalaci podlahového topení, neboť snižuje oproti betonu odpor prostupu tepla a teplo odvádí do vytápěného prostoru rychleji. Vrstva potěru je po aplikaci homogenní v celé tloušťce bez nutnosti dalšího hutnění, nevytváří se dutiny a topné trubky jsou těsně obklopeny litým potěrem, což zaručuje dobrý převod tepla.

Anhydritový potěr je po vytvrdnutí hladký a bez trhlin od smrštění, nedeformuje se do miskovitého tvaru. I velké plochy lze pokládat bez dilatačních spár. Dělící spáru je vhodné vytvořit při přechodu mezi různými výškami potěrů a při přechodu mezi plochami s podlahovým topením a bez topení.

 

 

Výhody anhydritových podlah

  • Monolitické spojení - odpadá použití dilatačních spár i na velkých plochách
  • Rychlost zrání - podlaha je pochůzná již po 24 hodinách
  • Rychlost a čisté provedení podlahy - až 1000 m2/den
  • Dobrá tepelná vodivost - vhodné na podlahové vytápění
  • Rovinatost potěru - 2mm/2m
  • Vysoká pevnost - v tlaku a tahu za ohybu  

 

Použití

 bytové prostory, rodinné domky, administrativní budovy, školy, obchody, tělocvičny, sportovní haly, lehký průmysl

 

Technické parametry

 Anhydrit 020Anhydrit 025Anhydrit 030
Síla vrstvy min. 15 mm min. 15 mm min. 10 mm
Pochůznost (v závislosti na realizačních podmínkách) po 1-2 dnech po 1-2 dnech  po 1-2 dnech 
Zatížitelnost (50 % konečných pevností, v závislosti na realizačních podmínkách) po 5 dnech po 5 dnech  po 5 dnech 
Pevnost v tlaku po 28 dnech  min. 20 MPa min. 25 MPa  min. 30 MPa 
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech   min. 4 MPa  min. 5 MPa   min. 6 MPa 
Spotřeba materiálu (suchá pytlovaná směs) cca 19 kg/m2/cm  cca 19 kg/m2/cm  cca 19 kg/m2/cm
Termická zatížitelnost max. 60°C  max. 60°C  max. 60°C  
Objemová hmotnost po 28 dnech zrání potěru   cca 2 100 kg.m3 cca 2 100 kg.m3  cca 2 100 kg.m3 
Hodnota zatížení na každý cm tloušťky potěru 0,21 kN.m-2 0,21 kN.m-2  0,21 kN.m-2 
Hodnota pH čerstvé směsi   > 7   > 7  > 7 
Měrná změna délky   max. 0,1 % max. 0,1 %  max. 0,1 % 
Elektrická vodivost (svodový odpor) 108 Ω.cm-1 (nevodivý)  108 Ω.cm-1 (nevodivý)  108 Ω.cm-1 (nevodivý) 
Součinitel tepelné vodivosti  λ = 1,2 W.m-1K-1  λ = 1,2 W.m-1K-1   λ = 1,2 W.m-1K-1 
Součinitel teplotní roztažnosti  α = 12.10-6K-1  α = 12.10-6K-1 α = 12.10-6K-1 
Vyzrálost pro pokládku podl. krytiny podlahové vytápění, dřevěné podlahy (% hm. zbytkové vlhkosti)  max. 0,3 % hm. max. 0,3 % hm.  max. 0,3 % hm. 
Vyzrálost pro pokládku podl. krytiny parotěsné (% hm. zbytkové vlhkosti)   max. 0,5 % hm. max. 0,5 % hm.  max. 0,5 % hm. 
Vyzrálost pro pokládku podl. krytiny paropropustné (% hm. zbytkové vlhk.)   max. 1 % hm.  max. 1 % hm.   max. 1 % hm. 
Třída dle reakce na oheň   A1fl   A1fl  A1fl 
Max. průměr zrn plniva  4 mm  4 mm   4 mm 

Mám zájem o nezávaznou cenovou nabídku

žádnéteplovodníelektrické